Alla Synonymer.

Förändra är synonym till... Alla SynonymerVi har hitttat 9 synonymer till ordet förändra i vår databas över synonymer.

Synonymer till förändra

Byta

Kryss : Ordet har fyra (4 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Modifiera

Tips för korsord: Ordet har nio (9 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Omarbeta

Tips för korsord: Ordet har åtta (8 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Ombilda

Tips för korsord: Ordet har sju (7 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Omdana

Korsord : Ordet har sex (6 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Omforma

Korsordshjälp : Ordet har sju (7 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Omskapa

Kryss : Ordet har sju (7 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Omvandla

Tips för korsord: Ordet har åtta (8 st) bokstäver och är synonym till förändra.

ändra

Korsord : Ordet har sex (6 st) bokstäver och är synonym till förändra.

Sökningen i databasen tog 0.03 s.


FÖRÄNDRA SYNONYM

Det finns 9 synonymer (eller ersättningsord) till förändra i vårt lexikon. Synonymer till förändra är t.ex byta, modifiera, omarbeta, ombilda, omdana, omforma, omskapa, omvandla och ändra. Ordet (förändra) består av 8 bokstäver, varav 3 bokstäver är vokaler och 5 bokstäver är konsonanter. Förändra finns med på sidan nr 7337 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!

Vad betyder förändra?

  1. förändra med betydelsen ändra..1©2020-2021 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken, Korp. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |