Rimlexikon

Ange ord som du vill ha rimförslag på.

Andra har sökt efter rimförslag på:

Understryka

Korsordshjälp: Ordet har elva (11 st) bokstäver och betyder markera.

Förvånad

Korsordshjälp: Ordet har tio (10 st) bokstäver och betyder roligt.

Besvärande

Korsordshjälp: Ordet har elva (11 st) bokstäver och betyder jobbig.

Sikta

Korsordshjälp: Ordet har fem (5 st) bokstäver och betyder måtta.

Högfärdig

Korsordshjälp: Ordet har elva (11 st) bokstäver och betyder stroppig.

Gynna

Korsordshjälp: Ordet har fem (5 st) bokstäver och betyder befrämja.

Utvecklande

Korsordshjälp: Ordet har elva (11 st) bokstäver och betyder givande.

Dilemma

Korsordshjälp: Ordet har sju (7 st) bokstäver och betyder problem.

Förebygga

Korsordshjälp: Ordet har tio (10 st) bokstäver och betyder motverka.

Vild

Korsordshjälp: Ordet har fyra (4 st) bokstäver och betyder oregerlig.

Bemöda

Korsordshjälp: Ordet har sju (7 st) bokstäver och betyder vinnlägga.

Outvecklad

Korsordshjälp: Ordet har tio (10 st) bokstäver och betyder primitiv.

Motsvarighet

Korsordshjälp: Ordet har tolv (12 st) bokstäver och betyder liknande.

Uniform

Korsordshjälp: Ordet har sju (7 st) bokstäver och betyder enhetlig.

General

Korsordshjälp: Ordet har sju (7 st) bokstäver och betyder fältherre.

Klabb

Korsordshjälp: Ordet har fem (5 st) bokstäver och betyder vedträ.

Tröstlös

Korsordshjälp: Ordet har tio (10 st) bokstäver och betyder förtvivlad.

Utsträckning

Korsordshjälp: Ordet har tretton (13 st) bokstäver och betyder mån.

Klå

Korsordshjälp: Ordet har fyra (4 st) bokstäver och betyder besegra.

Tyna bort

Korsordshjälp: Ordet har nio (9 st) bokstäver och betyder försmäkta.


©2020-2021 AllaSynonymer.se
Vär ambition är att samla alla synonymer på ett och samma ställe.
Vi reserverar för alla typer av felaktig data. Datan hämtas bland annat från öppna källor (databaser) och granskas inte manuellt. Vi använder data från bland annat Hittasynonym.se och publika lexikon. Kontakta oss gärna om du upptäcker felaktig data.
Rimlexikon

Använd vårt gratis rimlexikon för att snabbt hitta ord som rimmar på varandra. Ett exempel är katt som rimmar på t.ex hatt eller ratt.

Tal på rim.

Att hålla tal på rim är populärt. Det är dessutom enkelt att skriva ett rim med hjälp av vårt rimlexikon. Du får ett annorlunda tal som sticker ut från mängden.

Julklappsrim

Julklappsrim till julklappar. Ett julklappsrim eller ett julrim är relativt korta, rimmade verser, som man fäster på julklappar. Ett julklappsrim antyder vanligen vad som finns i paketet utan att direkt avslöja innehållet i paketet.

Födelsedagsrim

Rim till födelsedagspaketen. Ett paketrim helt enkelt. Skriv ett kort rim, som ger en ledtråd till vad paketet innehåller.