Alla Synonymer.

Infalla är synonym till... Alla SynonymerVi har hitttat 3 synonymer till ordet infalla i vår databas över synonymer.

Synonymer till infalla

Inträffa

Kryss : Ordet har nio (9 st) bokstäver och är synonym till infalla.

Ske

Korsord : Ordet har tre (3 st) bokstäver och är synonym till infalla.

äga rum

Tips för korsord: Ordet har åtta (8 st) bokstäver och är synonym till infalla.

Sökningen i databasen tog 0.02 s.


INFALLA SYNONYM

Det finns 3 synonymer (eller ersättningsord) till infalla i vårt lexikon. Synonymer till infalla är t.ex inträffa, ske och äga rum. Ordet (infalla) består av 7 bokstäver, varav 3 bokstäver är vokaler och 4 bokstäver är konsonanter. Infalla finns med på sidan nr 53790 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!

Vad betyder infalla?

Det finns 2 olika betydelser för ordet.

  1. infalla med betydelsen inträffa..1
  2. infalla med betydelsen avbryta..1©2020-2021 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken, Korp. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |