Alla Synonymer.

Sätta är synonym till... Alla SynonymerVi har hitttat 4 synonymer till ordet sätta i vår databas över synonymer.

Synonymer till sätta

Hålla

Kryss : Ordet har sex (6 st) bokstäver och är synonym till sätta.

Placera

Kryss : Ordet har sju (7 st) bokstäver och är synonym till sätta.

Plantera

Tips för korsord: Ordet har åtta (8 st) bokstäver och är synonym till sätta.

Satsa

Tips för korsord: Ordet har fem (5 st) bokstäver och är synonym till sätta.

Sökningen i databasen tog 0.02 s.


SÄTTA SYNONYM

Det finns 4 synonymer (eller ersättningsord) till sätta i vårt lexikon. Synonymer till sätta är t.ex hålla, placera, plantera och satsa. Ordet (sätta) består av 5 bokstäver, varav 2 bokstäver är vokaler och 3 bokstäver är konsonanter. Sätta finns med på sidan nr 26844 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!

Vad betyder sätta?

Det finns 99 olika betydelser för ordet.

 1. sätta av med betydelsen reservera..2
 2. sätta sig emot med betydelsen vägra..1
 3. sätta pris med betydelsen prissättning..1
 4. sätta pris med betydelsen värdera..2
 5. sätta med betydelsen placera..1
 6. sätta med betydelsen plantera..1
 7. sätta med betydelsen trycka..2
 8. sätta med betydelsen satsa..1
 9. sätta med betydelsen bestämma..1
 10. sätta med betydelsen mål..4
 11. sätta av med betydelsen iväg..1
 12. sätta bo med betydelsen hem..1
 13. sätta långa benet före med betydelsen skynda_sig..1
 14. sätta det långa benet före med betydelsen skynda_sig..1
 15. sätta dit med betydelsen få_fast..1
 16. sätta dit med betydelsen fästa..1
 17. sätta efter med betydelsen förfölja..1
 18. sätta eld med betydelsen tända..1
 19. sätta fast med betydelsen fästa..1
 20. sätta fast med betydelsen få_fast..1
 21. sätta fingret med betydelsen utpeka..1
 22. sätta sin fot med betydelsen gå..1
 23. sätta foten med betydelsen gå..1
 24. sätta fram med betydelsen sätta..1
 25. sätta fyr med betydelsen tända..1
 26. sätta i halsen med betydelsen svälja..1
 27. sätta i omlopp med betydelsen använda..1
 28. sätta i rörelse med betydelsen röra_sig..1
 29. sätta i sig med betydelsen äta..1
 30. sätta i system med betydelsen notorisk..1
 31. sätta i utsikt med betydelsen ställa_i_utsikt..1
 32. sätta i verket med betydelsen förverkliga..1
 33. sätta igen med betydelsen täppa_till..1
 34. sätta igång med betydelsen börja..1
 35. sätta i gång med betydelsen börja..1
 36. sätta igång med betydelsen sätta_igång..1
 37. sätta i gång med betydelsen sätta_igång..1
 38. sätta ihop med betydelsen utarbeta..1
 39. sätta ihop med betydelsen samman..1
 40. sätta in med betydelsen placera..1
 41. sätta in med betydelsen bank..1
 42. sätta in med betydelsen instruera..1
 43. sätta in med betydelsen engagera..1
 44. sätta in med betydelsen börja..1
 45. sätta iväg med betydelsen sätta_av..1
 46. sätta krokben med betydelsen snubbla..1
 47. sätta kurs med betydelsen kurs..1
 48. sätta käringkrok med betydelsen sätta_krokben..1
 49. sätta livet till med betydelsen omkomma..1
 50. sätta munlås med betydelsen munkavle..1
 51. sätta myror i huvet med betydelsen bryderi..1
 52. sätta myror i huvudet med betydelsen bryderi..1
 53. sätta ner foten med betydelsen säga_ifrån..1
 54. sätta ned foten med betydelsen säga_ifrån..1
 55. sätta näsan i vädret med betydelsen med_näsan_i_vädret..1
 56. sätta p med betydelsen stoppa..1
 57. sätta punkt med betydelsen stoppa..1
 58. sätta punkt med betydelsen punkt..3
 59. sätta på med betydelsen anbringa..1
 60. sätta på med betydelsen koka..1
 61. sätta på med betydelsen knulla..1
 62. sätta på med betydelsen slå_på..1
 63. sätta på det hala med betydelsen uppgift..1
 64. sätta på kartan med betydelsen känd..1
 65. sätta på pottkanten med betydelsen problem..1
 66. sätta på prov med betydelsen pröva..1
 67. sätta på sig med betydelsen sätta_på..1
 68. sätta på spel med betydelsen riskera..1
 69. sätta samman med betydelsen samman..1
 70. sätta sig med betydelsen sitta..1
 71. sätta sig med betydelsen sjunka..2
 72. sätta sig med betydelsen översittare..1
 73. sätta sig med betydelsen vänja_sig..1
 74. sätta sig i sinnet med betydelsen besluta..1
 75. sätta sig in med betydelsen lära_sig..1
 76. sätta sig på sina höga hästar med betydelsen överlägsen..2
 77. sätta sig på tvären med betydelsen vägra..1
 78. sätta sig till doms med betydelsen döma..1
 79. sätta sig till motspjärn med betydelsen motsträvig..1
 80. sätta sig upp med betydelsen trotsa..1
 81. sätta sig opp med betydelsen trotsa..1
 82. sätta sig över med betydelsen bry_sig_om..1
 83. sätta lit med betydelsen lita..1
 84. sätta sin lit med betydelsen lita..1
 85. sätta stopp med betydelsen stoppa..1
 86. sätta undan med betydelsen spara..1
 87. sätta undan med betydelsen sätta..1
 88. sätta under lupp med betydelsen granska..1
 89. sätta upp med betydelsen iscensätta..1
 90. sätta opp med betydelsen iscensätta..1
 91. sätta upp med betydelsen ordna..1
 92. sätta opp med betydelsen ordna..1
 93. sätta upp med betydelsen dokument..1
 94. sätta opp med betydelsen dokument..1
 95. sätta upp med betydelsen placera..1
 96. sätta opp med betydelsen placera..1
 97. sätta ut med betydelsen placera..1
 98. sätta ut med betydelsen placera..1
 99. sätta ut med betydelsen medicin..2©2020-2021 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken, Korp. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |