Vad betyder springa?


Gratis Ordbok - Springa betyder ...Det är inte ovanligt att ett ord har flera betydelser beroende på sammanhang. Det finns 16 olika betydelser för springa. Ordet springa med betydelsen röra_sig. Betydelsen kan också vara öppning. Andra betydelser för springa är t.ex välla, rymma, springa, explodera, möta, kollidera, möta, springa, läcka, springa, bli_till, springa, springa, springa.

Springa betyder ...

Det finns 16 olika betydelser för ordet.

 1. springa med betydelsen röra_sig..1
 2. springa med betydelsen öppning..1
 3. springa med betydelsen välla..1
 4. springa bort med betydelsen rymma..1
 5. springa fram med betydelsen springa..3
 6. springa i luften med betydelsen explodera..1
 7. springa ihop med betydelsen möta..1
 8. springa ihop med betydelsen kollidera..1
 9. springa in med betydelsen möta..1
 10. springa in med betydelsen springa..1
 11. springa läck med betydelsen läcka..1
 12. springa upp med betydelsen springa..1
 13. springa upp med betydelsen bli_till..1
 14. springa upp med betydelsen springa..3
 15. springa ut med betydelsen springa..1
 16. springa ut med betydelsen springa..3
Synonymer till SPRINGA

Det finns 12 synonymer (eller ersättningsord) till springa i vårt synonymlexikon. Synonymer eller ersätttningsord till springa är t.ex glipa, kila, kuta, lubba, löpa, rusa, rusha, ränna, skubba, skåra, spurta och öppning. Ordet (springa) består av 7 bokstäver, varav 2 bokstäver är vokaler och 5 bokstäver är konsonanter. Springa finns med på sidan nr 21737 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!


©2020-2021 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |